Між "злетом" і "колонізацією". Іван Кунь про проект Земельна відповідь для журналу Landlord

 >   >  Між "злетом" і "колонізацією". Іван Кунь про проект Земельна відповідь для журналу Landlord

19 жов 2017

Земельна відповідь

Аграрний бізнес в Україні за останні кілька років міцно закріпив свої позиції як один із найперспективніших секторів економіки. Ми тільки й чуємо про те, що аграріям потрібно вкладати у виробництво продукції з доданою вартістю. Проте ми, як проектувальники, знаємо, що багато аграріїв поставили свій розвиток «на паузу» до кращих часів.

У травні цього року наша команда виріши­ла спроектувати майбутнє агросектору на найближчі 15 років. Яким може бути агро­сектор, якщо аналізувати глобальні зміни та локальні тренди? Очевидно, що провід­ною для нашого ринку є земельна рефор­ма, саме від її успіху залежатиме вектор розвитку. Однак дискусія між експертами точиться не про сценарії майбутнього ро­звитку сектору, а тільки в площині «відкрити ринок землі» або «подовжити мораторій» на невизначений строк. Зібравши коман­ду експертів і команду фундаторів-одно- думців, ми створили проект «Земельна відповідь». У проект увійшло дослідження майбутнього — форсайт (foresight), робо­та з художниками та комунікація з медіа. Навіщо нам, аграріям, художники? Вони як люди, що тонко відчувають сенси й позбавлені аграрних «шор», повинні були стати голосом Землі, висловитися від неї як Суб’єкта. І 12 робіт митців зму­сили багато про що замислитися. Проте все-таки повернімося до сценаріїв.

Упродовж чотиримісячної роботи, кількох сесій форсайту й опитування за мето­дом Делфі, у якому взяло участь майже 200 осіб, у нас вийшло чотири найі­мовірніших сценарії: «Україна на зльоті», «Колонізація», «Перший сніг», «В очікуванні джокера».

Перший сценарій показує зростання інвестицій і ефективності агросектору, зростання експорту, поліпшення демо­графічної ситуації. Ідеальні умови для його реалізації — сильні громади й прозорі суди. Сценарій «Колонізація» імовірний за слабких громад і судів, до того ж від цього сценарію виграють місцеві олігархи та агрохолдинги. А ось інвестицій надхо­дить недостатньо. Багато хто з учасників визначили цей сценарій як той, що ре­алізується прямо зараз.

Сценарій «Перший сніг» реалізується за сильних громад, але за відсутності змін у судовій системі. Теоретично за такого сценарію фермери й пайовики виграють у разі відкриття ринку землі, але корупція в судах зменшує їхні шанси на нормальну й довгострокову роботу. «В очікуванні джокера» — реалізується, якщо децентралізація пройде недемокра­тичним шляхом, у результаті чого не буде сформована сильна громада, а також не буде чесних судів. У такому разі зняття мораторію несе високі негативні ризики, оскільки посилює владу місцевих князьків й агрохолдингів, і не створює умов для по­яви нових фермерських господарств.

У чому унікальність нашої роботи? Ми по­дивилися на проблему запуску ринку зем­лі з погляду всіх учасників — від пайовика, фермера, власника агрохолдингу й навіть Землі. Дійшли висновку, що відкриття рин­ку — не є панацеєю, але є неминучим чин­ником зростання економіки. Всі реформи взаємозалежні й працюють у комплексі над поліпшенням економічної ситуації.

Нам однозначно треба відкривати ринок, запускати «свіжу кров» — гроші, ідеї, іноземний менеджмент і формувати дов­гострокові стратегії розвитку. Щомісяця відкладеного рішення варто нам інвести­цій і технологічного зростання. Дві сесії форсайту, опитування та дискусії показа­ли, що в більшості своїй аграрії не хочуть змін, багато хто з них непогано влаштува­лися в теперішніх умовах. Однак така по­зиція — це «вузьке горло» для розвитку цих компаній.

В аграрному секторі в найближчі роки успіх визначатиметься не кількістю зе­мель, а ефективністю їх використання.

І якщо сьогодні подовження мораторію виглядає як вигідніша перспектива, то з погляду стратегічного вибору — це програшна позиція, це недоотримані ін­вестиції, недовикористані технологічні можливості. Форсайт дуже чітко показав, що успіх вигоди окремих учасників ринку заганяють інших у глухий кут і під час від­сутності перспектив розвитку. Ми побачи­ли чітку залежність і зв’язок не лише між реформами, а й між соціальними групами.

І ми чітко зрозуміли, у чиїх інтересах може формуватися та чи інша конфігурація. Іноді заради успіху однієї групи доводить­ся поступатися інтересами іншої групи. Однак земельна реформа — має стати винятком. Подивитися сценарії розвитку агросектору можна на сайті: landresponds.org.ua

Джерело


Інші Новини